Toimintaamme

Toimimme Itä-Vantaalla, Koivukylässä vuodesta 1998. Edistämme somalitaustaisten maahanmuuttajien kotoutumista, hyvinvointia ja työllistymistä. Ajan kuluessa yhdistyksen toiminta on laajentunut koskemaan alueen muitakin maahanmuuttajia.  Järjestämme vuosien ajan järjestänyt juhlia ja kulttuuritapahtumia, kesäleirejä jne. 

Toteutamme kotoutumista ja työllistymistä edistäviä hankkeita viranomaisten ja muiden järjestöjen kanssa tiivissä yhteistyössä.

YHDISTYKSEN TOIMINTA

Ompelukerho

Ompelukerho on naisten toimintaryhmä, jonka tavoitteena on vaikuttaa asioihin paikallisella tasolla. Haluamme saada ihmiset uskomaan omien jokapäiväisten tekojensa ja valintojensa merkitykseen. Ympäristö ja eläimet ovat sydäntämme lähellä.

Naisten keskustelukerho (Kahvila)

Tarkoituksena oli ”virkistää” piilossa olevaa suomen kieltä. Samalla opeteltiin suomalaista yhteiskuntatietoa ja arkielämää. jotta maahanmuuttajanaiset löytäisivät oman mieltymyksensä mukaisen aktiviteettipaikan ”kantasuomalaisten” toiminnoissa. Aihealueina keskusteluissa käsiteltiin demokratiaa, suomalaista yhteiskuntaa, kaksi- ja monikulttuurisuutta sekä ihmisoikeuksia kaikille ihmisille kuuluvina. Esim. asuntotuki – asumiseen liittyvät muutkin asiat, – Terveys ja hyvinvointi liittyvä asia Vantaalla, kansalaisuushakemus – mitä kansalaisuus tarkoittaa, työpaikkahakemus – työhön liittyvät asiat, työpaikkahaastatteluun valmistautuminen. Keskustelussa oli mukana asiaintuntia.

Neuvonta ja ohjaus

Neuvontapisteellä on ollut paljon asiakkaita ja toiminta on ollut koko ajan kasvussa. järjestimme neuvontaa Koivukylän lisäksi Hakunilassa. Puhelinneuvojat olivat aina tavoitettavissa. Neuvontaa tarjottiin myös sähköpostin kautta. Neuvontapiste toimi entiseen tapaan maahanmuuttajien tukipisteenä mitä erilaisimmissa asioissa.

Monikulttuurinen yleisurheilupäivä

Itä-Vantaan Somalikulttuuriyhdistys liikunta ja urheilujaosto järjestettiin monikulttuurisen yleisurheilupäivän. Tämän monikulttuurisen yleisurheilupäivän tavoitteena on antaa lapsille mahdollisuus kokeilla taitojaan ja osaamistaan. Tytöt sekä pojat kilpailivat ja voittajat palkittiin mitaleilla. Yleisurheilupäivä järjestettiin yhteistyössä kumppania kanssa.

Maahanmuuttajatyttöjen liikuntaharrastuksen edistäminen

Tyttöjen liikunta on aloitettu kauan sitten ja sitä on tarkoitus jatkaa myös tulevaisuudessa. tyttöjen liikuntaa mm. sählykerhojen lisäämisellä eri ikäisille. Tällä hetkellä jokainen joukkue kolmesta tyttöjen joukkueesta on kerran viikossa kaksi tuntia koripallo- ja sählyharjoituksissa. Lisäksi heillä on kerran viikossa uinti, jonka Vantaan kaupunki järjestää.

Iltapäivätoiminta ( tavoite v.2024)

Olemme menestykkäästi järjestäneet ja toteuttaneet koululaisille iltapäivätoimintaa yhdeksän (9) vuoden ajan. Iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä sekä luoda pohja hyvälle kasvulle.

Läksykerhot

Yhdistyksemme on tarjonnut koululaisille ja toisen asteen opiskelijoille läksykerhoja, joissa he saavat apua koulutehtäviinsä sekä mahdollisuuden tehdä kavereiden kanssa läksyt.

Lasten ja nuorten kerho

Kerhotoiminnan tavoitteena on auttaa lasta tai nuorta löytämään ja säilyttämään jokin hyvä ja elämää eteenpäin vievä harrastus sekä tarjota useita erilaisia mielekkään tekemisen mahdollisuuksia kouluajan ulkopuolella.

Vertaistuki kantaa eteenpäin

Vertaiset ymmärtävät parhaiten mitä elämääsi kuuluu. Kokemusten jakaminen toisen saman kokeneen kanssa voi antaa uusia näkökulmia käsitellä omaa tilannettasi ja antaa toivoa selviytymisestä.

Itä-Vantaan Somalikulttuuri ry:n tarjoaa henkilökohtaisten keskustelujen lisäksi vertaistukiryhmiä erilaisiin elämäntilanteisiin. Ryhmiä on muun muassa leskille, omaishoitajille ja päihdeongelmaisten läheisille.

Leiritoiminta

Leireillä on pitkät perinteet itä-vantaan somalikulttuuri ry toiminnassa. Monikulttuurisilla perheleireillä kohtaavat eri taustoista ja kulttuureista tulevat ihmiset tasavertaisina toimijoina. Maahanmuuttajille tarjotaan leireillä suomalaisia luontoelämyksiä sekä hauskaa yhdessä tekemistä – ja tietysti kielen harjoittamista.

Tsempataan! - ohjaus- ja neuvonta
STEA - hanke (2020-jatkuva)

Tsempataan! -hankkeen tavoitteena on edistää maahanmuuttajien sosiaalista toimintakykyä, hyvinvointia, ja työllistymistä Vantaalla sekä järjestöjen välisessä yhteistyötä kehittää kulttuuritietoista, asiakaslähtöistä ja saavutettavaa yhteistä maahanmuuttajille suunnattua asiakasohjauksen mallia. 

 

HANKKEEN TOIMINTA

  • Matalan kynnyksen monikielinen, asiakaslähtöinen ja kultuurisensitiivinen asiakasneuvonta 4 päivää viikossa Vantaan Koivukylässä
  • Info- ja rekrytilaisuudet, webinaarit
  • Asiakkaiden tukeminen kaikissa elämän tilanteissa, kannustaminen siirtymään kohti työelämää ja/tai koulutusta

Tsempataan töihin -ESR-hanke (2020-2022)

Tsempataan töhin – ESR-hankkeessa kehitetään maahan muuttaneiden työllisyyttä edistävää kumppanuusverkostoa kunnan, TE-palveluiden, maahanmuuttajajärjestöjen sekä Sodexo Oy:n kanssa. 

Autamme asiakkaita:

  • Etsimään sopivia työpaikkoja
  • Etsimään sopivia koulutuksia
  • CV:n ja työhakemusten tekemisessä

Seuraa Mietä