STRATEGIAMME

STRATEGISET TAVOITTEET 
Itä-Vantaan Somalikulttuuri ry roolia kotoutumista edistävässä työssä määrittävät niiden omat tavoitteet ja toiminta.
Toiminnan lähtökohtana on perheiden tukeminen, nuorisotyö, terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen, työllistymisen edistäminen, liikunta tai esimerkiksi kulttuuritoiminta. Toiminta vakiintuneisuus ja koko vaikuttavat niiden toimintamahdollisuuksiin.