Meistä Arvo, Missio, Visio ja Strategia

ARVOMME

Toteutamme tehtäväämme arvojemme perustalta ja yhteisömme toimintatavat ja kulttuuri rakentuvat niille

  • Luotettavuus – toimimme avoimesti tutkitun tiedon, asiantuntemuksen ja työssämme saadun kokemustiedon perusteella
  • Ihmisläheisyys– olemme helposti lähestyttäviä ja viestimme selkeästi
  • Oikeudenmukaisuus – toimimme ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden puolesta
  • Rohkeus– olemme ennakkoluulottomia ja aktiivisia ja rakennamme inhimillistä maailmaa meitä kaikkia varten

MISSIO

UNELMASTA RAKENTUU TEHTÄVÄ.​

  • Tavoitteena on, ettei kenenkään tarvitse jäädä yksin ja jokainen voi kokea kuuluvansa joukkoon.
  • Yhdistys on turvasatama koko elämänkaaren ajan.
  • Vahvistamme hyvinvointia, ihmisoikeuksia ja ihmisten yhteyttä toisiinsa.

VISIO

  • Itä Vantaan Somalikulttuuri ry tavoittelee maailmaa, jossa ihmiset voivat hyvin ja löytävät yhteyden toisiinsa ja jossa jokaisella on elämää rikastuttavia ihmissuhteita. 
  • Itä vantaan Somalikulttuuri rytoimijana koskeva visio on puolestaan: yhteiskunnan eri toimijoita kokoava, ihmisoikeuksia puolustava ja hyvinvointia rakentava Itävantaan yhteisö.

Itä- Vantaan Somalikulttuuri ry on maahanmuuttajalapsille ja nuorille sekä aikuisille monipuolista tarjontaa, kuten neuvontaa ja tukihenkilöitä, liikuntaa ja vapaa-ajan toimintaa, leirejä, retkiä ja sovittelupalvelua.

Järjestö antaa perheille ja muille maahanmuuttajien kanssa toimiville tahoille ohjausta, opastusta ja monikulttuurisuuden kohtaamiseen.

Toimintaa kehitetään joustavasti vastaamaan yksilöllisiä tarpeita ja kiinnostuksen kohteita. Tarkoitus on vahvistaa maahanmuuttajalasten- ja nuorten identiteettiä sekä auttaa heitä integroitumaan suomalaiseen yhteiskuntaan.

Arvoihimme kuuluvat mm. yhteisöllisyys ja yhteistyö, luotettavuus ja rehellisyys, suvaitsevaisuus ja erilaisuuden hyväksyminen, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, monikulttuurisuus ja vapaaehtoisuus. Nämä arvot ovat aina läsnä kaikissa mitä teemme.