Tsempataan! - ohjaus- ja neuvonta STEA - hanke (2020-jatkuva)

Tsempataan! -hankkeen tavoitteena on edistää maahanmuuttajien sosiaalista toimintakykyä, hyvinvointia, ja työllistymistä Vantaalla sekä järjestöjen välisessä yhteistyötä kehittää kulttuuritietoista, asiakaslähtöistä ja saavutettavaa yhteistä maahanmuuttajille suunnattua asiakasohjauksen mallia. 

HANKKEEN TOIMINTA

  • Matalan kynnyksen monikielinen, asiakaslähtöinen ja kultuurisensitiivinen asiakasneuvonta 4 päivää viikossa Vantaan Koivukylässä
  • Info- ja rekrytilaisuudet, webinaarit
  • Asiakkaiden tukeminen kaikissa elämän tilanteissa, kannustaminen siirtymään kohti työelämää ja/tai koulutusta

Tsempataan töihin -ESR-hanke (2020-2022)

Tsempataan töhin – ESR-hankkeessa kehitetään maahan muuttaneiden työllisyyttä edistävää kumppanuusverkostoa kunnan, TE-palveluiden, maahanmuuttajajärjestöjen sekä Sodexo Oy:n kanssa. 

Autamme asiakkaita:

  • Etsimään sopivia työpaikkoja
  • Etsimään sopivia koulutuksia
  • CV:n ja työhakemusten tekemisessä